Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2196/37/2019/RK

Usnesení: 2196/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-78

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-37-2019-78, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „PR Havranka – asanační opatření“ a v materiálu RK-37-2019-78, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL Havranka – asanační opatření“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz