Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2197/37/2019/RK

Usnesení: 2197/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-79

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-37-2019-79.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz