Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2198/37/2019/RK

Usnesení: 2198/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-80

Rada kraje
schvaluje

znění Projektové žádosti dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 a znění plné moci dle materiálu RK-37-2019-80, př. 2;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz