Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2200/37/2019/RK

Usnesení: 2200/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-82

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-37-2019-82, př. 1 a RK-37-2019-82, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz