Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2202/37/2019/RK

Usnesení: 2202/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-84

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ dle materiálů RK-37-2019-84, př. 1 a RK-37-2019-84, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz