Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2203/37/2019/RK

Usnesení: 2203/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-85

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-85, př. 1 a RK-37-2019-85, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-85, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz