Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2204/37/2019/RK

Usnesení: 2204/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-86

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-86, př. 1 a RK-37-2019-86, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz