Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2205/37/2019/RK

Usnesení: 2205/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-87

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-87, př. 1, RK-37-2019-87, př. 2 a RK-37-2019-87, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-87, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit podklady k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz