Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2206/37/2019/RK

Usnesení: 2206/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-88

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plán konceptu Smart region Vysočina dle materiálu RK-37-2019-88, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz