Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2208/37/2019/RK

Usnesení: 2208/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-90

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu, položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu) rozpočtu kraje o přijaté prostředky od Evropské komise ve výši 44 345,88 Kč na výdaje spojené se studijní zahraniční návštěvou realizovanou v rámci programu TAIEX.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz