Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2209/37/2019/RK

Usnesení: 2209/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-91

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 963 174 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz