Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2211/37/2019/RK

Usnesení: 2211/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-93

Rada kraje
souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 412 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 138 000 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz