Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2216/37/2019/RK

Usnesení: 2216/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-98

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-37-2019-98, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz