Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2219/37/2019/RK

Usnesení: 2219/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-101

Rada kraje
schvaluje

  • u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř, IČO 60126671 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 46 117 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 46 117 Kč, na spolufinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“;
  • u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 61 054 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 61 054 Kč, na spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“;
  • u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 109 179 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 109 179 Kč, na spolufinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“;
  • u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 604184460 snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 520 984 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 520 984 Kč, na spolufinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz