Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2220/37/2019/RK

Usnesení: 2220/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-102

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením krmného vozu STORTI HUSKY DS 90, inventární číslo DM4536-486106, rok pořízení 2011, pořizovací cena 740 000 Kč, zůstatková cena 453 188 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-37-2019-102.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz