Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0125/02/2019/RK

Usnesení: 0125/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-41
Rada kraje
rozhoduje

pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového, Ing. Josefa Kadlece a Bc. Kristinu Huďovou k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:

  • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru majetkového
  • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávaných v gesci odboru majetkového

zrušit pověření Mgr. Jitky Tvrzové, Jiřího Lukáše a Ing. Evy Pausarové vydané dle usnesení rady kraje č. 0101/03/2017/RK.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz