Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0374/08/2018/RK

Usnesení: 0374/08/2018/RK
Materiál: RK-08-2018-20
Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-08-2018-20, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému v případě rozhodnutí zastupitelstva kraje o  použití finančních prostředků schválených usnesením č. 0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1, připravit projekty těchto budov do 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti radě kraje ke schválení;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití finančních prostředků schválených usnesením č.  0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz