Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0290/05/2020/RK

Usnesení: 0290/05/2020/RK
Materiál: RK-05-2020-52

Rada kraje
schvaluje

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 1;

schvaluje

Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz