Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0322/06/2020/RK

Usnesení: 0322/06/2020/RK
Materiál: RK-06-2020-08

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť,  K Valše 1251/38, 589 21 Třešť, IČO: 48461636, o částku 22 500 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí pedagogů školy na soutěži Trophée Mille International v Remeši.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz