Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1718/27/2020/RK

Usnesení: 1718/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-72

Rada kraje
rozhoduje

pověřit zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ing. Bc. Jana Ježe, Mgr. Petra Tlustoše, Ing. Evu Hasoňovou, Ing. Jana Říčana, Mgr. Evu Leligdonovou, Ing. Ditu Pykalovou k otevírání nabídek podaných v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz