Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1797/29/2020/RK

Usnesení: 1797/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-30

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-30, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-30, př. 2upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz