Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2021-38: Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s.

RK-02-2021-38.pdf, RK-02-2021-38pr01.doc , RK-02-2021-38pr02.pdf , RK-02-2021-38pr03.docx

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-02-2021-38
Název Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s.
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Shrnutí:

Odbor sociálních věcí předkládá žádost Potravinové banky Vysočina, z. s., (dále jen PBV), o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2021 ve výši 200 000 Kč (dle přílohy RK-02-2021-38, př. 2 ). Předmětná činnost spočívá v distribuci zemědělských, potravinových a dalších přebytků osobám v nepříznivé životní situaci a je v této výši dotací kraje podporována každoročně. 

Informace o fungování a podpoře Potravinové banky Vysočina, z. s. jsou uvedeny v materiálu RK-02-2021-38, př. 3.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí doporučuje vyhovět žádosti a poskytnout dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina v plné výši.

S prostředky na uvedený účel v rozpočtu kraje na rok 2021 nebylo počítáno. Poskytnutí dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením spočívajícím ve zvýšení kapitoly Sociální věci za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 50 000 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje:  Podpora byla zaevidována v systému eDotace – IDO03015

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-02-2021-38, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2021-38, př. 1.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz