Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-08: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky

RK-03-2021-08.pdf, RK-03-2021-08pr01.pdf , RK-03-2021-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-03-2021-08
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel žádost Obce Šlapanov (dále jen „Obec“) o dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) (RK-03-2021-08, př. 1). Dotaci od kraje Obec plánuje využít na úhradu části své spoluúčasti ke státní dotaci od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR) z dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Obec obdrží státní dotaci ve výši 2 500 000 Kč. Zbývající část ceny CAS, jejíž předpokládaná výše je 7 mil. Kč, musí Obec uhradit z vlastních zdrojů.

Návrh řešení

Navrhuje se schválit žádost Obce Šlapanov a poskytnout z rozpočtu kraje dotaci ve výši 500 000 Kč na nákup CAS. Dotaci poskytnout po realizaci nákupu a předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.

Udržení kvalitního vozového parku jednotky SDH představuje mimo jiné jeho pravidelnou obměnu. To je finančně velmi nákladná záležitost, zejména u CAS, a to i přesto, že obec získá státní dotaci. Je v zájmu kraje, aby jednotky SDH obcí byly stoprocentně spolehlivé. Jsou součástí IZS, které působí na území kraje, a nemalou měrou přispívají k bezpečnosti regionu. Je proto vhodné podpořit zejména ty obce, které jsou při obnově požární techniky iniciativní. Pokud obec přistoupí k pořízení nové CAS, jedná se o velký zásah do jejího rozpočtu a dotace od kraje je pro ni významnou pomocí. Takto aktivní obce kraj podpořil i v minulých letech. V loňském roce to byl městys Větrný Jeníkov, město Žirovnice a městys Kamenice. Dotace byla poskytnuta ve stejné výši 500 000 Kč.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace: ID O03018.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 180 000 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci Obci Šlapanov, IČO 00268348 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-03-2021-08, př. 2;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-08, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz