Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-11: Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020

RK-03-2021-11.pdf, RK-03-2021-11pr01.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-03-2021-11
Název Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
Zpracoval Z. Čech, H. Dočekalová, I. Fryšová, V. Jáchim, J. Skála, O. Sklenář, K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Shrnutí: Souhrnná zpráva o spolpráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020 předkládaná každoročně zastupitelstvu kraje na vědomí.

 

Dle Organizačního řádu předkládá oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana v rámci samostatné působnosti Zastupitelstvu Kraje Vysočina pravidelnou roční zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období předcházejícího roku (dále jen zpráva o zahraniční spolupráci).

Prozatím poslední Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí usnesením č. 0007/01/2020/ZK. Všechny dosavadní pravidelné zprávy o zahraniční spolupráci jsou zveřejněny na internetové stránce www.kr-vysocina.cz/zahranici.

Návrh řešení

Materiál RK-03-2021-11, př. 1 tvoří Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020 a stejně jako v předchozích letech zahrnuje informace o partnerských regionech, kterými jsou spolková země Dolní Rakousko, region Grand Est, Nitranský samosprávný kraj, Zakarpatská oblast Ukrajiny, Minská oblast Běloruska a čínská provincie Hubei. Ve zprávě naleznete rovněž informace o spolupráci s dalšími důležitými partnery v zahraničí, informace o činnosti Kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu a o spolupráci v rámci meziregionálních uskupení. Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina zpracoval odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje, odborem školství mládeže a sportu a odborem informatiky. Zpracovatelé jednotlivých částí Zprávy o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020 jsou v konkrétních bodech zprávy uvedeni jako kontaktní osoby.

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020 dle materiálu RK-03-2021-11, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz