Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-13: Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

RK-03-2021-13.pdf, RK-03-2021-13pr01.doc , RK-03-2021-13pr02.doc

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-03-2021-13
Název Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Kadlec, K. Svobodová, V. Říhová Obdržálková
Předkládá Z. Kadlec, I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a karanténním opatřením vyvstala potřeba, aby bylo umožněno realizovat zasedání výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina nejen prezenční, ale také distanční formou. Dosud tato možnost nebyla v Jednacím řádu upravena.

Upravený Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina (příloha materiálu RK-03-2021-13, př. 1) již tuto možnost reflektuje. Přílohou materiálu RK-03-2021-13, př. 2, je výše uvedený dokument ve změnovém režimu.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-13, př. 1.

Stanoviska Odbor informatiky

OI souhlasí s navrženou úpravou jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz