Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-14: Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina

RK-03-2021-14.pdf, RK-03-2021-14pr01.doc , RK-03-2021-14pr02.doc

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-03-2021-14
Název Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Kadlec, K. Svobodová, V. Říhová Obdržálková
Předkládá Z. Kadlec, I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a karanténním opatřením vyvstala potřeba, aby bylo umožněno realizovat zasedání komisí Rady Kraje Vysočina nejen prezenční, ale také distanční formou. Dosud tato možnost nebyla v Jednacím řádu upravena.

Upravený Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina (příloha materiálu RK-03-2021-14, př. 1) již tuto možnost reflektuje. Přílohou materiálu RK-03-2021-14, př. 2, je výše uvedený dokument ve změnovém režimu.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje schválit Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-14, př. 1.

Stanoviska Odbor informatiky

OI souhlasí s navrženou úpravou jednacího řádu komisí Rady Kraje 

Návrh usnesení schvaluje

Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-14, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz