Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-17: Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

RK-03-2021-17.pdf, RK-03-2021-17pr01.doc

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-03-2021-17
Název Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval I. Fryšová, E. Oulehlová
Předkládá H. Hajnová
Počet příloh 1
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o projednání plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina uvedeného v příloze RK-03-2021-17, př. 1.

 

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2020, konaného dne 18. 11. 2020 byl na základě § 76 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina.

 

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Předkladatelka navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-17, př. 1.

 

Stanoviska Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina bude doplněno na jednání rady kraje dne 26. 1. 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-17, př. 1.

Odpovědnost předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz