Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-24: Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"

RK-03-2021-24.pdf, RK-03-2021-24pr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-03-2021-24
Název Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
Zpracoval P. Bartoš, K. Krčálová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina na základě přijatého usnesení č. 0578/07/217 Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 12. 12. 2017 uzavřel dne 10. 1. 2018 s Jihočeským krajem Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky. Nyní, na základě dohody smluvních stran, je uzavírán dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky, spočívající v upřesnění vzájemné spolupráce pro období od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021. Návrh dodatku č. 3 je uveden v materiálu RK-03-2021-24, př. 1.

Návrh řešení

viz návrh usnesení uvedený níže

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu RK-03-2021-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz