Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-30: Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-03-2021-30.pdf, RK-03-2021-30pr01.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-03-2021-30
Název Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Špačková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžních a věcných darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2021-30, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2021-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 5. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz