Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-32: Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-03-2021-32.pdf, RK-03-2021-32pr01.pdf , RK-03-2021-32pr02.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-03-2021-32
Název Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“), požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce modulární analytické linky (laboratorní zařízení) pro oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby. Výpůjčka a návrh smlouvy o výpůjčce budou součástí zadávacích podmínek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dílčí dodávky reagencií a spotřebního materiálu vázané na výpůjčku modulární analytické linky“. Bližší podmínky výpůjčky obsahuje materiál RK-03-2021-32, př. 1. Výpůjčka je vázána na kupní smlouvu na dílčí dodávky reagencií a spotřebního materiálu, která je obsažena v materiálu RK-03-2021-32, př. 2. Předchozí souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce je předpokladem pro vyhlášení a ukončení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší než tři roky pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.

Návrh řešení

Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnice potřebuje k zajištění hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro nemocnici dle materiálu RK-03-2021-32, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2021-32, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 30. 4. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz