Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-59: Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

RK-03-2021-59.pdf, RK-03-2021-59pr01.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-03-2021-59
Název Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál předkládá k projednání žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod (RK-03-2021-59, př. 1) o dotaci na zajištění pořadatelství kvalifikace MS mužů do 20 let a ME juniorů v softballu v roce 2021. V termínu od 10. 7. – 19. 7. 2021 budou v Havlíčkově Brodě probíhat dvě významné mezinárodní akce v softbalu. Součástí žádosti o dotaci ve výši 2 948 777,64 Kč je chystaná přístavba šaten v areálu na Plovárenské v důsledku požadavku České softbalové asociace pro organizaci budoucích mezinárodních akcí. V hodnotící zprávě k pořádání MS mužů 2019 byla asociací nedostatečná kapacita šaten pro zúčastněné týmy jediným zásadnějším nedostatkem v organizaci akce.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 dotaci ve výši 2 948 777,64 Kč na přístavbu šaten v areálu softbalového hřiště Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O03022.0001.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dotaci ve výši 2 948 777,64 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „Softbalové hřiště – přístavba šaten“.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 1. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz