Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-61: Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

RK-03-2021-61.pdf, RK-03-2021-61pr01.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-03-2021-61
Název Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál předkládá k projednání žádost spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. (RK-03-2021-61, př. 1) o dotaci ve výši 3 000 000 Kč na druhou etapu výstavby víceúčelové sportovní haly. V rámci projektu byla vybudována přístavba provozního objektu k nové montované hale s umělým povrchem. Stavba byla realizována v období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 s odložením vyúčtování do 30. 6. 2021. Pro zahájení přístavby v roce 2020 bylo postačující financování z dotace MŠMT. Struktura podílu vlastních zdrojů dle dohody s MŠMT je upravena tak, že spolek může žádat o dotaci město i kraj v letech 2020 a 2021. Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. v roce 2020 od Kraje Vysočina obdržel schválenou dotaci ve výši 2 502 192 Kč na první etapu výstavby víceúčelové sportovní haly a nyní žádá o spoluúčast kraj i na druhou etapu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 dotaci ve výši 3 000 000 Kč na přístavbu provozního objektu víceúčelové sportovní haly.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O03022.0002.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 3 000 000 Kč na přístavbu provozního objektu víceúčelové sportovní haly.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 1. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz