Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-68: Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

RK-03-2021-68.pdf, RK-03-2021-68pr01.doc

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-03-2021-68
Název Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Zpracoval M. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší vyjmutí 3 pozemků z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

Kraj Vysočina realizoval výstavbu budovy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou. Po dokončení realizace stavby došlo k majetkoprávnímu narovnání pozemků mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou a dále je potřebné upravit rozsah krajských pozemků svěřených do hospodaření krajským příspěvkovým organizacím. S pozemky par. č. 875/10, 875/11 a 876/1 již příspěvková organizace Gymnázium, Střední odborná škola aVyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou nehospodaří a je potřebné je vyjmout z hospodaření.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, kterým budou předmětné nemovité majetky z hospodaření příspěvkové organizace vyjmuty.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu RK-03-2021-68, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz