Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-74: Zmocnění Ing. Zdeňka Berky k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních

RK-03-2021-74.pdf, RK-03-2021-74pr01.docx

Číslo materiálu 74
Číslo jednací RK-03-2021-74
Název Zmocnění Ing. Zdeňka Berky k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší zmocnění nového vedoucího odboru majetkového k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízení týkajících se nemovitého majetku.

Usnesením 0067/02/2021/RK ze dne 19. 1. 2021 byl vedoucím odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina jmenován Ing. Zdeněk Berka. Vzhledem k tomu, že odbor majetkový vystupuje ve správních a daňových řízeních týkajících se nemovitého majetku jménem Kraje Vysočina, je nezbytné, aby nový vedoucí odboru majetkového disponoval pověřením, které mu umožní Kraj Vysočina v těchto řízeních zastupovat a podepisovat příslušné doklady. (stávající vedoucí OM měl toto pověření na základě usnesení 161/13/2002/RK).

 

Návrh řešení

OM navrhuje zmocnit Ing. Zdeňka Berku k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních týkajících se nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Pokud by toto zmocnění nebylo vydáno, veškeré písemnosti v těchto záležitostech musely být předkládány k podpisu hejtmanu kraje. 

Usnesení předpokládá rozhodnout zmocnit Ing. Zdeňka Berku k zastupování Kraje Vysočina k řízení dle materiálu RK-03-2021-74, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zmocnit Ing. Zdeňka Berku, od 1. 2. 2021 vedoucího odboru majetkového, k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních týkajících se nemovitého majetku dle materiálu RK-03-2021-74, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz