Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-80: FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

RK-03-2021-80.pdf, RK-03-2021-80pr01.pdf , RK-03-2021-80pr02.pdf , RK-03-2021-80pr03.pdf , RK-03-2021-80pr04.pdf , RK-03-2021-80pr05.pdf , RK-03-2021-80pr06.pdf

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-03-2021-80
Název FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval M. Havelková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 6
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o návrh na uzavření sedmi dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“,
kdy obsahem dodatků je upřesnění pojmů (rozšíření podporovaných aktivit) rozhodných pro stanovení výše dotace.

 

Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 3. 3. 2020 usnesením č. 0445/07/2020/RK poskytnout dotaci příjemci Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč.

Znění uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace je obsahem materiálu RK-03-2021-80, př. 1.

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 17. 3. 2020 usnesením č. 0128/02/2020/ZK poskytnout dotace těmto příjemcům:

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kolpingovo dílo České republiky z. s., Žďár nad Sázavou

STŘED, z. ú., Třebíč.

Znění uzavřených smluv o poskytnutí dotací jsou obsahem materiálu RK-03-2021-80, př. 2.

 

Dle smluv o poskytnutí dotace se příjemci dotací zavázali zrealizovat určitý počet hodin programů primární prevence. V souvislosti s pandemií COVID-19 (uzavření škol) se však některé plánované programy primární prevence nemohly uskutečnit. Preventivní působení však bylo v rámci možností zajišťováno jiným způsobem. Během prosince 2020 obdržel Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina písemné žádosti příjemců o změnu projektu. Žádosti příjemců jsou obsahem materiálu RK-03-2021-80, př. 3 a RK-03-2021-80, př. 4.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí posoudil uvedené včasně podané žádosti a na základě řádného odůvodnění uvedeného v žádostech navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-80, př. 5 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavření dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-80, př. 6, jejichž předmětem je rozšíření podporovaných činností o aktivity spočívající v preventivních kampaních a programech realizovaných v on-line prostoru nebo při setkáních s cílovou skupinou mimo školu. Patří sem i příprava a organizace takových aktivit nebo vzdělávání a práce na změně dokumentů potřebných pro výkon preventivních činností.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-80, př. 5;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-80, př. 6.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz