Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-08: Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti

RK-04-2018-08.pdf, RK-04-2018-08pr01.docx

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-04-2018-08
Název Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost ze dne 12. 5. 2015 (materiál
ZK-03-2015-07, usnesení 0182/03/2015/ZK) každoročně vyhlašuje „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“. V souladu s usnesením 1962/35/2017/RK (materiál

RK-35-2017-47) vyhlásila 31. 10. 2017 již třetí ročník této soutěže. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2018.

Cenu vyhlašuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality, z. s. Vrcholným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále „jen“ MPO“), které naplňování těchto cílů zajišťuje prostřednictvím Rady kvality České republiky (dále jen „Rada kvality“). S ohledem na to, že Rada kvality zajišťuje v oblasti Cen hejtmana za společenskou odpovědnost hodnocení, projevilo MPO zájem o uzavření Memoranda o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti, viz RK-04-2018-08, př. 1.

Návrh řešení

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina uzavřít s MPO Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti dle materiálu RK-04-2018-08, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti dle materiálu RK-04-2018-08, př. 1.

Odpovědnost Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz