Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-09: Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-04-2018-09.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-04-2018-09
Název Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 (dále jen „zásady“), článkem 2, odst. 2, písm. j) – vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, podala Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen „ZZS KV“), návrh na vyřazení majetku. Majetek je ZZS KV svěřen do správy.

Ředitelka ZZS KV vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku ze dne 21. listopadu 2017 a navrhuje jeho vyřazení:

  • Defibrilátor Zoll PD 1400, inventární číslo 006-000-003-076, rok pořízení 2004, pořizovací cena 244 562 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Organizace majetek nevyužívá, stal se pro ni nadbytečný.

Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna v aplikaci Nepotřebný majetek na Portále PO, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na skutečnost, že organizace nemá pro majetek využití, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

  • Defibrilátor Zoll PD 1400, inventární číslo 006-000-003-076, rok pořízení 2004, pořizovací cena 244 562 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz