Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-26: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace – osobní automobil

RK-04-2018-26.pdf, RK-04-2018-26pr01.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-04-2018-26
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace – osobní automobil
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Ředitel příspěvkové organizace písemně rozhodl o nepotřebném hmotném majetku osobní automobil Kia Sportage, inventární číslo: 02292, rok pořízení 2011, rok první registrace vozidla 2009, pořizovací cena 390 800,- Kč, zůstatková cena k 30. 11. 2017 je 34 195,- Kč.

Vozidlo se stalo z důvodu prasknutí bloku motoru nepojízdné. Případná oprava automobilu byla vyčíslena v rozmezí mezi 60 000 Kč – 80 000 Kč. Vyjádření prodejce vozidel je součástí materiálu RK-04-2018-26, př. 1.  Vzhledem k prodejním cenám obdobných vozidel se případná oprava jeví jako nerentabilní a tento majetek je pro potřeby organizace dále nepotřebný.

Majetek byl nabídnut v databázi nepotřebného majetku Kraje Vysočina, kdy žádná organizace o  nepotřebný majetek neprojevila zájem. Po rozhodnutí o vyřazení majetku navrhuje ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, odprodej dalším zájemcům za nejvyšší nabídkovou cenu. V případě, že o zmíněný majetek nebude zájem, bude provedena likvidace odbornou firmou.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude nabídnut ke koupi dalším zájemcům. V případě nezájmu provede likvidaci nepotřebného majetku odbornou firmou v  souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobního automobilu Kia Sportage, inventární číslo: 02292, rok pořízení 2011, pořizovací cena 390 800,- Kč, zůstatková cena k 30. 11. 2017 je 34 195,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz