Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-31: Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

RK-04-2018-31.pdf, RK-04-2018-31pr01.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-04-2018-31
Název Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou (dále také „škola“) o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011.

Škola předložila návrh smlouvy o dlouhodobém nájmu jednoho kusu lahve na stlačené plyny od firmy Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Praha 9.  Tlaková lahev bude využita k nákupu plynů pro výrobu nápojů, které slouží k zajištění pitného režimu pro žáky oboru kameník
a kamenosochař.

Smlouva o nájmu se sjednává na dobu od 24. 2. 2018 do 23. 2. 2021. Nájemné činí 2 570 Kč včetně DPH a je hrazeno předem na celou dobu nájmu.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálů RK-04-2018-31, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-04-2018-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Termín 24. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz