Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-38: Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina“

Neveřejný materiál:
Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

RK-04-2018-38.pdf, RK-04-2018-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-04-2018-38
Název Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina“
Zpracoval M. Marková, V. Stejskal
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz