Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-41: Monitorovací zpráva v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

RK-04-2018-41.pdf, RK-04-2018-41pr01.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-04-2018-41
Název Monitorovací zpráva v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podání monitorovací zprávy projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“, akronym „MagNet“, registrační číslo ATCZ100, za 2. monitorovací období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. V rámci této monitorovací zprávy je podávána dle materiálu RK-04-2018-41, př. 1 Zpráva o pokroku za partnera za výše uvedené monitorovací období. Dle pravidel programu musí výdaje projektového partnera v daném monitorovacím období dosahovat minimální výše 10 000 EUR. Výdaje Kraje Vysočina nedosahují v uvedeném monitorovacím období hranice 10 000 EUR, proto je vyplněna pouze Zpráva o  pokroku partnera a výdaje budou nárokovány až v dalším monitorovacím období.

Usnesením č. 0469/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-89, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-04-2018-41, př. 1 předkládaném v rámci projektu „MagNet“ za 2. monitorovací období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2018-41, př. 1.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-41, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2018-41, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz