Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2021-33: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotací za realizaci projektů transformace sociálních služeb

RK-04-2021-33.pdf, RK-04-2021-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-04-2021-33
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotací za realizaci projektů transformace sociálních služeb
Zpracoval R. Sýkora, M. Fejt, E. Komínková, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Shrnutí:

Přijetí ex-post dotací z IROP v celkové výši 41 561 858,15 Kč za realizaci ukončených etap u 5 projektů transformace sociálních služeb, a to následovně:

 • 15 977 084,40 Kč za realizaci 5. etapy projektu "Transformace Domova Háj III.", která probíhala od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020;
 • 17 178 212,60 Kč za realizaci 6. etapy projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II.", která probíhala od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020;
 • 3 934 270,26 Kč za realizaci 1. etapy projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci", která probíhala od 22. 9. 2017 do 30.9. 2020;
 • 3 063 866,21 Kč za realizaci 1. etapy projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov", která probíhala od 22. 9. 2017 do 30.9. 2020;
 • 1 408 424,68 Kč za realizaci 2. etapy projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.", která probíhala od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020.

 

Cílem projektů transformace je vznik komunitních sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Základní přehled o projektech je uveden v materiálu RK-04-2021-33, př. 1.

Návrh řešení

Na základě schválených Žádostí o platbu za realizované etapy jednotlivých projektů byly na účet u České národní banky a následně na zvláštní účty projektů, uvedených v materiálu RK-04-2021-33, př. 1, převedeny dotace v celkové výši 41 561 858,15 Kč. Proto je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty a přijmout jednotlivé dotace do rozpočtů zvláštních účtů projektů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva pro místní rozvoj:

 • ve výši 15 977 084,40 Kč na realizaci projektu "Transformace Domova Háj III.";
 • ve výši 17 178 212,60 Kč na realizaci projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“;
 • ve výši 3 934 270,26 Kč na realizaci projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci“;
 • ve výši 3 063 866,21 Kč určené na realizaci projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov“;
 • ve výši 1 408 424,68 Kč na realizaci projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.".
Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtů zvláštních účtu projektů uvedených v materiálu RK-04-2021-33, př. 1 o přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj  ČR ve výši:

 • 15 977 084,40 Kč, na financování projektu Transformace Domova Háj III.;
 • 17 178 212,60 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II.";
 • 3 934 270,26 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III.  - Jihlava Na Kopci";
 • 3 063 866,21 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III.  - Jihlava Pávov";
 • 1 408 424,68 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.".
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 5. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz