Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-03: Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“

RK-06-2020-03.pdf, RK-06-2020-03pr01.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-06-2020-03
Název Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina vyhlásil pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina již jedenáctý ročník vědomostní soutěže pro druhý stupeň základních škol a žáky víceletých gymnázií v kraji s názvem „Poznej Vysočinu 2020“, jejímž cílem je v neposlední řadě podpořit zájem studentů o Kraj Vysočina. Krajská soutěž prověřuje znalosti zejména regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury nebo ochrany životního prostředí a probíhá ve dvou kolech. První kolo soutěže se uskutečnilo na školách v průběhu měsíce února 2020.

Na základě výsledků prvního kola budou z každé školy vybráni dva žáci (vždy dívka a chlapec), kteří se zúčastní druhého kola soutěže. Druhé kolo soutěže proběhne v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 27. března 2020 pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Čtyřicet nejlepších žáků z druhého kola se zúčastní dvoudenní návštěvy hlavního města Prahy spojené s kulturní akcí a prohlídkou sídla Poslanecké sněmovny nebo Senátu ČR.

Návrh řešení

OSH navrhuje radě kraje schválit dar účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:

  1. místo Xiaomi Mi 9T Pro (6GB/128GB) černá – 9 490,01 Kč s DPH;
  2. místo Xiaomi Mi 9T Pro (6GB/64GB) černá – 8 490,- Kč s DPH;
  3. místo Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64GB) černá – 6 990,- Kč s DPH.

Celková hodnota darů je 24 970,01 Kč s DPH.

 

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:

  1. místo Xiaomi Mi 9T Pro (6GB/128GB) černá – 9 490,01 Kč s DPH
  2. místo Xiaomi Mi 9T Pro (6GB/64GB) černá – 8 490,- Kč s DPH
  3. místo Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64GB) černá – 6 990,- Kč s DPH

na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-06-2020-03, př. 1.

Celková hodnota darů je 24 970,01 Kč s DPH.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz