Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-07: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

RK-06-2020-07.pdf, RK-06-2020-07pr01.xlsx

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-06-2020-07
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Zpracoval H. Dočekalová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

V roce 2002 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem a v roce 2006 s Nitranským samosprávným krajem. Odbor sekretariátu hejtmana (dále jen OSH) se dlouhodobě snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně a motivaci subjektů s  potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (dále Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč) se v roce 2020 opět zúčastní mezinárodní gastronomické soutěže Gastrofestival Nitra 2020. S ohledem na specifika soutěže a definované požadavky na reprezentaci účastníků vznikají škole vyšší náklady související s účastí na soutěži v rámci akce Gastrofestival Nitra 2020. Studenti školy loni získali zlaté ocenění pro oba soutěžní týmy číšníků i kuchařů - a tímto vzorně reprezentovali Kraj Vysočina. Podrobný popis soutěže, informace o úspěšné reprezentaci školy v minulých ročnících soutěže a  rozpočet výše uvedené aktivity je obsahem materiálu RK-06-2020-07, př. 1.

Návrh řešení

Na podporu, udržení a další rozvoj výše uvedených aktivit navrhuje OSH radě kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz Obchodní akademii a Hotelové škole Třebíč o částku 39 000 Kč na výdaje spojené s účastí na akci Gastrofestival 2020 v partnerském Nitranském samosprávném kraji.

OSH plně podporuje přeshraniční aktivity Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč směrem k partnerským regionům Kraje Vysočina. S finanční podporou těchto aktivit počítal OSH ve schváleném rozpočtu, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená). Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na zajištění vztahů s partnerskými regiony.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje poskytnout střední škole finanční podporu na mezinárodní spolupráci dle materiálu.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 39 000 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2020.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz