Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-10: Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-06-2020-10.pdf, RK-06-2020-10pr01.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-06-2020-10
Název Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku nadačního příspěvku ve výši 733 000 Kč od Nadačního fondu Avast na stipendium pro paliativní péči pro jednoho stipendistu (zaměstnanec nemocnice). Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je obsažena v materiálu RK-06-2020-10, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy.  

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smlouvy o  poskytnutí nadačního příspěvku dle materiálu RK-06-2020-10, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-10, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 6. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz