Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-12: Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-06-2020-12.pdf, RK-06-2020-12pr01.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-06-2020-12
Název Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku peněžního účelového daru od společnosti Amgen s.r.o. ve výši 65 000 Kč na úhradu nákladů na účast zaměstnance nemocnice (odborníka) na kongresu WCO-IOF-ESCEO Barcelona, Španělsko. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-06-2020-12, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.  

Návrh řešení

Peněžní účelový dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-06-2020-12, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 6. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz