Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-18: Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ pro rok 2020

RK-06-2020-18.pdf, RK-06-2020-18pr01.pdf , RK-06-2020-18pr02.pdf , RK-06-2020-18pr03.pdf , RK-06-2020-18pr04.pdf , RK-06-2020-18pr05.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-06-2020-18
Název Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ pro rok 2020
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 5
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo neinvestiční účelový „Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ pro rok 2020. Zřízením dotačního programu podporuje Ministerstvo zdravotnictví zájem jednotlivých příjemců dotace o zvýšení bezpečnosti jejich objektů a tím i zvýšení bezpečnosti pacientů a zdravotnických pracovníků uvnitř zdravotnických zařízení. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo zdravotnictví a minimální spoluúčast žadatele není požadována.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví byla vyhlášena dne 27. 11. 2019 s tím, že žádosti
o dotaci bylo možné podat do 5. 1. 2020 do 12:00 hod. Druhá výzva k předkládání žádostí
o dotaci v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví byla vyhlášena dne 10. 1. 2020 s tím, že žádosti o dotaci bylo možné podat do 11. 2. 2020 do 12:00 hod  – viz materiál RK-06-2020-18, př. 1.   

Ministerstvo zdravotnictví poskytne neinvestiční prostředky formou dotace na zvýšení ochrany měkkých cílů pouze oprávněným žadatelům o dotaci a na priority stanovené pro rok 2020.

Návrh řešení

Na základě výzvy podali žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice Jihlava“), s celkovými finančními náklady projektu ve výši 349 000 Kč, dle materiálu RK-06-2020-18, př. 2. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice Třebíč“), s celkovými finančními náklady projektu ve výši 1 000 000 Kč, dle materiálu RK-06-2020-18, př. 3. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice Nové Město na Moravě“), s celkovými finančními náklady projektu ve výši 1 813 640 Kč, dle materiálu RK-06-2020-18, př. 4. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice Pelhřimov“), s celkovými finančními náklady projektu ve výši 953 150 Kč, dle materiálu RK-06-2020-18, př. 5.

Nemocnice Jihlava, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Pelhřimov požádaly zřizovatele o schválení zaslaných projektových záměrů.

Na základě výše uvedeného doporučuje Odbor zdravotnictví radě kraje schválit projektové záměry v souladu s projektovou fiší dle materiálů RK-06-2020-18, př. 2 – př. 5 a vzít na vědomí informaci o připravovaných projektech výše uvedených nemocnic, které byly předloženy v rámci výzvy dotačního Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví.

Vyhlášený program nepředpokládá finanční spoluúčast kraje ani žadatelů o dotaci.

Stanoviska Grémium ředitele

souhlasí s projektovými záměry.

Odbor ekonomický

Realizace projektů z dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví nezakládá finanční požadavek na rozpočet kraje.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o připravovaných projektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, které byly předloženy v rámci výzvy dotačního Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví;

schvaluje
  • projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 2;
  • projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 3;
  • projektový záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 4;
  • projektový záměr Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 5.
Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 1. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz