Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-26: Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

RK-06-2020-26.pdf, RK-06-2020-26pr01.doc , RK-06-2020-26pr02.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-06-2020-26
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou (dále též „škola“) o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, které se týkají přijetí věcného daru do vlastnictví školy a finančního účelového daru.

Škola obdržela návrh dvou darovacích smluv:

1) na přijetí věcného daru – 1 ks svařovací zdroj MIG/MAG Fronius TS 4000, 1 ks chladícího agregátu Fronius FK 4000, 1 ks podavače drátu Fronius VR 4000, 1 ks svařovací zdroj TIG/WIG EWM tetrix 350 a 1 ks chladícího agregátu EWM COOL 71 U43 v celkové hodnotě 30 000 Kč.

2) na přijetí finančního účelového daru ve výši 3 000 Kč určených na pořádání krajského kola Řemeslo Vysočiny 2020 - KOVO JUNIOR 2020, kategorie zámečník a pro žáky strojírenských oborů.

Závazkem obdarovaného je přijmout věcný dar do svého výlučného vlastnictví a použít finanční účelový dar výhradně na zabezpečení výše uvedené akce. Návrh darovacích smluv obsahují materiály RK-06-2020-26, př. 1 a RK-06-2020-26, př. 2.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-06-2020-26, př. 1 a RK-06-2020-26, př. 2.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-06-2020-26, př. 1 a RK-06-2020-26, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz