Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-31: FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-06-2020-31.pdf, RK-06-2020-31pr01.xls , RK-06-2020-31pr02.pdf , RK-06-2020-31pr03.pdf , RK-06-2020-31pr04.pdf , RK-06-2020-31pr05.pdf , RK-06-2020-31pr06.pdf , RK-06-2020-31pr07.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-06-2020-31
Název FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 7
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0562/07/2019/ZK vyhlásilo průběžný program Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 500 000 Kč.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 6 žádostí v celkové výši 104 550 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci 6 subjektům dle materiálu RK-06-2020-31, př. 1 ve výši 104 550 Kč. Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálů RK-06-2020-31, př. 2, RK-06-2020-31, př. 3, RK-06-2020-31, př. 4, RK-06-2020-31, př. 5, RK-06-2020-31, př. 6 a RK-06-2020-31, př. 7.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 (ORJ 3000000015) činí 434 750 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz