Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-34: Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-06-2020-34.pdf, RK-06-2020-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-06-2020-34
Název Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Kolář, I. Šteklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 22. 1. 2020 se na Kraj Vysočina obrátila starostka městyse Sněžné se žádostí o finanční výpomoc se zajištěním pitné vody pro obyvatele bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 Sněžné - lokalita "Buchtův kopec" dle materiálu RK-06-2020-34, př. 1. Zápůjčkou a následným prodejem areálu bývalé léčebny na Buchtově kopci byla omezena a posléze zastavena dodávka pitné vody obyvatelům dvou bytových domů č. p. 206 a č. p. 207 Sněžné, jedná se celkem o 14 bytových jednotek. Těmto byla dříve dodávána pitná voda na základě Smlouvy o dodávce vody uzavřené s Nemocnicí Nové Město na Moravě, p. o. Zastupitelstvo městyse Sněžné rozhodlo o zásobení z vlastního vrtu realizovaného na pozemku ve vlastnictví městyse, zřízení zcela nové úpravny vody a získání Povolení k nakládání s vodami na Buchtově kopci. Předběžné celkové výdaje na zajištění dodávky pitné vody obyvatelům těchto bytových domů se nyní pohybují ve výši 600 000 Kč. Rozbory vody prokázaly vysokou hladinu radonu, je tedy nutné zahrnout do technického vybavení také odradoňovací stanici. Celý projekt by měl být dokončen na jaře roku 2020.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout peněžitý dar městysu Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČ: 00295451 ve výši 300 000 Kč z kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 jako příspěvek kraje na zajištění pitné vody pro obyvatele bytových domů na Buchtově kopci. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Nemovitý majetek nebylo počítáno s finančními prostředky na poskytnutí daru proto navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Nemovitý majetek o částku 300 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.  

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 173 600 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout peněžitý dar městysu Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČ: 00295451, ve výši 300 000 Kč  jako příspěvek kraje na výdaje městyse související se zajištěním pitné vody pro obyvatele bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 Sněžné;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí peněžitého daru.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 17. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz